Lexus GX 460
Lexus GX 460
Lexus GX 460

4.6 L 301 hp
14.1 L/100 km
8.3s (0 – 100 km/h)

5,060,000,000₫
Lexus LX 570
Lexus LX 570
Lexus LX 570

5,7 L
362 mã lực
7,5 giây (0 – 100 km/h)

7,810,000,000₫
Lexus NX 200t
Lexus NX 200t
Lexus NX 200t

4,6 L
235 mã lực
7 giây (0 – 100 km/h)

2,577,000,000₫
Lexus RX 200t
Lexus RX 200t
Lexus RX 200t
  • 2.0L
  • 234 mã lực
  • 9,5 giây (0 – 100 km/h)
3,060,000,000₫
Lexus RX 350
Lexus RX 350
Lexus RX 350

3,5 L
274 mã lực
8 giây (0 – 100 km/h)

3,810,000,000₫